Etiquette

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van een partij de tegenstander een hand te geven en hem een prettige partij te wensen.

De bewondering voor een op mooie wijze gemaakte carambole van de tegenstander kan tot uiting worden gebracht door b.v. met de vingers te “knippen”.

Na het missen van een carambole dient U onmiddellijk en zonder commentaar naar Uw plaats te gaan.

Het bewerken van de pomerans wordt zodanig gedaan, dat dit de andere speler niet stoort

Het is in het belang van beide spelers, dat alles wat concentratieverlies teweeg kan brengen, wordt vermeden. Praat niet met omstanders, indien de tegenpartij aan de beurt is. Als omstander houdt men zich rustig / stil !

Hebt U als eerste de partij beeindigd dan wacht U met het losschroeven van de keu tot de tegenstander zijn gelijkmakende beurt heeft voltooid.

Houd bij het losschroeven van de keu en het opbergen hiervan ook rekening met de andere biljarttafels waar nog partijen bezig kunnen zijn. Wacht tot ook deze partijen zijn afgelopen. Ook deze spelers hebben recht op een rustige partij biljarten.

Als de partij is beƫindigd feliciteert U de tegenstander, indien hij gewonnen heeft cq. U bedankt hem voor de prettige partij. Daarna dankt U de arbiter en de schrijver voor de verleende medewerking.

Het is vanzelfsprekend, dat men bij toerbeurt arbiter en schrijver is. Bij de eerste partij zijn de spelers van de laatst te spelen partij arbiter en schrijver. Als de spelers van de eerste partij klaar zijn met hun partij, dan worden deze spelers arbiter en schrijver bij de tweede partij, enz.

Daarom wordt het als voorwaarde gesteld, dat men bij de aanvang van de eerste partij reeds aanwezig is, ook als jezelf pas de laatste partij moet spelen. Lukt dit niet, laat het dan even weten aan de groepsleider.

Bovenstaande houdt in dat de spelers van de laatste partij bij alle partijen aanwezig zijn en het is normaal en fatsoenlijk als de spelers van de eerste partij ook nog aanwezig zijn bij de laatste partij.

De groepsleiders zorgen voor aanvang van de competitie dat er een compleet wedstrijdschema is en proberen, bij het samenstellen hiervan, om alle spelers op iedere speeldag een partij te kunnen laten biljarten. U als speler kunt er ook voor zorgen dat iedereen op elke speeldag een partij kan biljarten door zich te houden aan dit speelschema.

Kunt U om een belangrijke reden een of meerdere data niet biljarten, geef dit dan op tijd door aan de groepsleider zodat deze hiermee, bij het samenstellen van het schema, rekening kan houden. U doet er Uzelf en anderen een groot plezier mee !